contact us

If you have any question, please do not hesitate to contact us.

FUJIPLAN Co.,Ltd
760-1,Shinmyo Kokubunji-cho Takamatsu-city,Kagawa,Japan
TEL:81-8-7813-6090 Email:info@fj-plan.com
FACE BOOK:http://www.facebook.com/fujiplan